Oficjalny przedstawiciel producenta dźwigów P.U.H.P PILAWA na Ukrainie
Przetestuj!

OD ZLECENIA - DO WYNIKU!Jak wygląda współpraca z firmą Art Lift od nabycia windy - do początku użytkowania:

ETAP nr 1OD ZAMÓWIENIA DO PODPISANIA UMOWY

Pierwszy etap - pierwszy kontakt z klientem, od zapoznania się z naszą pracą do podpisania umowy o współpracy. Zawiera złożenie zamówienia przez klienta, sporządzenie oferty i zadania technicznego, właśnie podpisanie umowy o współpracy.

ETAP nr 2PRODUKCJA WINDY I SPRZĘTU DO WINDY

Po podpisaniu umowy, uzgodnieniu zadania technicznego z klientem, firma Art Lift, jako bezpośredni wykonawca, oraz firma- producent sprzętu Pilawa P.U.H.P. w Polsce zaczynają produkcję niezbędnego sprzętu.

ETAP nr 3BUDOWNICTWO SZYBU WINDY PRZEZ ZLECENIODAWCĘ

Równolegle z początkiem produkcji windy (wind) i sprzętu trwa proces budownictwa obiektu. W czasie budowy specjaliści Art Lift regularnie przeprowadzają oględziny budowy szybu windy w celu zapewnienia należytego wykonania zadania technicznego.

ETAP nr 4DOSTAWA SPRZĘTU DO WINDY Z EUROPY

Po zakończeniu budowy (kiedy kończy się budownictwo ostatniego piętra), gotowe windy i niezbędny sprzęt techniczny są dostarczane z fabryki Pilawa P.U.H.P. do Ukrainy.

ETAP nr 5KONTROLA JAKOŚCI SPRZĘTU

Po dostarczeniu do magazynu wszystkie części są sprawdzane pod względem zgodności z uzgodnionym zadaniem technicznym i normami jakości przez doświadczonych specjalistów.

ETAP nr 6MONTAŻ NIEZBĘDNEGO SPRZĘTU KABINY

W ciągu dwóch tygodni cały niezbędny sprzęt jest montowany do szybu windy, zostaje zamontowana kabina windy. Po tym zostaje przeprowadzona kontrola jakości zainstalowanego sprzętu.

ETAP nr 7MONTAŻ WNĘTRZA KABINY ORAZ INNYCH ELEMENTÓW

Na tym etapie dochodzi do montażu elementów wnętrza kabiny windy, drzwi do szybu windy, napędów oraz innych części. Po tym zostaje przeprowadzona kontrola jakości dla wykonanych prac.

ETAP nr 8URUCHOMIENIE, METRYKOWANIE

Na obiekt wyjeżdża inżynier instalacyjny w celu przeprowadzenia prac końcowych w zakresie nastawienia, zostaje sporządzona metryka obiektu.

ETAP nr 9OGLĘDZINY PRZEZ NIEZALEŻNEGO EKSPERTA

Zostają przeprowadzone podstawowe oględziny windy przez niezależnego eksperta i uruchomienie windy w trybie roboczym.

Х

Nawigacja: